Kontakt Synk

Koppling till interna adressregister

Säkerställ att du alltid når rätt personer med rätt information. Använd en Kontakt Synk för att hålla dina kontaktlistor ständigt uppdaterade.

Håll dina kontaktlistor uppdaterade per automatik

I princip alla företag använder någon form av katalogtjänst för att hantera anställdas e-post och kontaktuppgifter. Med Kontakt Synk hämtas namn och telefonnummer från er katalogtjänst och kan därefter användas i våra tjänster. Alla grupperingar som finns i katalogtjänsten, t.ex. för specifika delar av företaget, olika kontor/avdelningar etc. kan också användas för SMS-utskick.

Kopplingen ger dig full koll

När Kontakt Synk används sparas eller lagras inga av era kontakter i våra tjänster. De hämtas direkt från er katalogtjänst vid användning. Det ger er full kontroll på alla personuppgifter. Ni slipper även extraarbetet med att hantera flera olika kontaktlistor och riskerar inte att skicka ut information till fel person, då en katalogtjänst ständigt är uppdaterad.

 

Behöver du mer teknisk info?