Digital Fax

Ersätt faxen med digitala meddelanden

Drift av faxservrar och plattformar är dyrt och krångligt. En enkel och modern lösning är att hantera faxtrafiken via e-post istället.

Hantera faxtrafiken via e-post

Digital fax är en användarvänlig molntjänst som inte kräver någon installation eller anpassning. Den ersätter helt era befintliga faxinstallationer och ni slipper eventuella problem med fax i mobil/IP-abonnemang. Med digital fax kan du enkelt skicka och ta emot fax med din e-postklient.

Vill du hellre använda en säker webbportal för ditt faxflöde? Läs mer här! 

Funktioner

Skicka fax som e-post

Ett digitalt fax innebär att du skickar ett fax precis som ett vanligt e-postmeddelande. Innehåll och eventuella bilagor konverteras till fax av tjänsten. Det är även möjligt att använda unika domänadresser för fax, t.ex. @fax.dindomän.se.

Ta emot fax som e-post

Med ett inkommande faxnummer tar ni enkelt emot fax direkt till e-post. Faxet kommer in som ett vanligt mejl där själva faxet bifogas som en PDF. Varje inkommande faxnummer knyts till en eller flera e-postadresser. Ni kan självklart behålla ert befintliga och inarbetade faxnummer genom att vidarebefordra detta till det nya nummer ni får i tjänsten.

Säkerhet för digital fax

Säkerheten för digital fax är mycket hög. Fax lagras endast tillfälligt under leverans, ingen tredje part är inblandad och information lagras endast i Sverige. Du är garanterad full spårbarhet och all information krypteras.
Som operatör lyder Generic under Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) där GDPR ingår. Generic har också rollen som personuppgiftsansvarig.

Sender Policy Framework

För att ytterligare höja säkerheten i autentiseringen finns möjlighet att använda metoden SPF (Sender Policy Framework). Det skyddar mot obehörigt utnyttjande och minimerar risken för att en e-postadress förfalskas och på så sätt får tillgång till tjänsten.

Behöver du mer teknisk info?