TJÄNSTER / MINICALL

Marknadens mest tillförlitliga kommunikationskanal 

Oslagbar leveranssäkerhet och täckning för larm och kritiska meddelanden

istockphoto-509713892-612x612 (2)

Överlägsen tillförlitlighet när meddelandet måste fram i tid

Meddelanden når mottagaren inom 15 sek utan att fastna i nätet. Användare med Minicall och övriga kanaler når över 99.9% i tillförlitlighet.

istockphoto-944279378-612x612 copy 2

Nationell täckning med bra genomträngning

Tack vare låg frekvens (ca 170 MHz) har Minicall utmärkt genomträngningsförmåga i t.ex. stora hus, under mark och industrimiljö.

Artboard 82 Copy 3

Duplicerad larmkanal med gruppfunktionalitet

Med ett eget och oberoende nät uppfyller systemet kravet för de som behöver oberoende larmkanaler.

Eftersom Minicall bygger på broadcastteknik går det att nå många mottagare med samma meddelande mycket tids och kostnadseffektivt.

Strålningsfri

Minicall utsänder ingen radiostrålning och kan därför användas i känsliga miljöer som t.ex. sjukhus och datacentraler. Jämfört med en mobiltelefon har en Minicall-mottagare försumbart SAR-värde*, vilket beskriver den effekt som absorberas av kroppen genom strålning från närbelägen sändare. En Minicallmottagare består endast av en mottagare och tar emot de signaler den är avsedd för och därför alstrar den ingen mätbar strålning som kroppen kan absorbera.

istockphoto-944279378-612x612 copy 2
FLEXIBLA MEDDELANDEN

Många funktioner i samma tjänst

istockphoto-910088482-1024x1024 copy 5
LÅNGA MEDDELANDEN

Har du mycket att meddela? Inga problem. Du kan skriva upp till 3060 tecken i ett enda, sammanlänkat SMS.

istockphoto-910088482-1024x1024 copy 5
MÅNGA MEDDELANDEN

Har du många att meddela? Skicka upp till en miljon SMS med personligt mottagarnamn på mindre än en timme.

istockphoto-910088482-1024x1024 copy 5
SÄKRA MEDDELANDEN

Har du hemliga meddelanden? Då kan du kryptera kommunikationen med https, skicka Flash-SMS eller ange giltighetstid.

”

Vi kan bearbeta våra kunder på ett smidigare sätt, får en högre svarsfrekvens och kontakt med fler på kortare tid.

Lollo Larsson, Anti-money laundering Specialist OPR- Finance
”

Våra tjänster gäller livet så en stabil lösning är extremt viktig.

Malin Rosberg, IT Operations Technician, Careium
”

Med korta leveransfönster är snabb och korrekt dialog viktigt.

Ali Ghoce, VD Gordon Delivery