DIGITAL AUTOGIRO

Förenkla valet av autogiro som betalning

Autogiro är det bästa och billigaste sättet att ta betalt. Att ansluta sig har varit krångligt, men inte nu längre.

Hantera autogiromedgivanden digitalt

I jämförelse med pappers- och e-faktura är autogiro både ett billigare och mer säkert sätt att säkerställa betalning. I jämförelse med månadsvisa kortbetalningar som många nya, digitala tjänsteleverantörer använder sig av så undviks problemet med kundbortfall då betalkortet byts ut.

Blanketter ett hinder för anslutning

Idag hanteras anslutning bland annat med papperslanketter som ska tolkas manuellt eller en digital blankett som signeras med BankID. För kunderna är det krångligt eftersom de allra flesta måste kontrollera med sin bank vilket kontonummer pengarna ska dras ifrån. Det är ett hinder som ofta innebär att autogiromedgivandet uteblir.

Anslutning med bank, personnummer och BankID

Med vår tjänst blir anslutningen betydligt enklare. Kunden anger bank och personnummer, signerar med BankID och får upp valbara konton som alternativ. Därefter är det bara att godkänna autogirovillkoren.

 

 

GENERIC-Tjanster-Digitalisering-digital-autogiro-Page-Singlepage-1-1400x920-digitalbetlning