Säker och digital kommunikation inom vården - NY TEST
SAFETY FIRST!

Digitalisera GDPR-säkert i vården

Digitala kommunikationstjänster är nödvändiga för en vård i framkant och för att uppnå Vision e-hälsa 2025. Men säkerheten är idag ett stort problem för publika molntjänster och kan inte garanteras enligt GDPR.
Med smartare meddelandetjänster kan pengar sparas, bland annat genom att minimera uteblivna besök som idag kostar regionerna uppskattningsvis flera miljarder kronor. Ladda ner vårt white paper om hur du ska tänka Safety first! när du upphandlar eller väljer samarbetspartner för kommunikationstjänster inom hälso- och sjukvården.

Checkboxes *

Generic uppfyller Försäkringskassans strikta krav för datahantering

”Försäkringskassan har i denna upphandling ställt de mest rigorösa och långtgående kraven på säkerhet och databehandling vi hittills sett. Man har till exempel valt att inte godkänna aktörer som kan omfattas av den så kallade CLOUD Act. Det är första gången vi ser detta krav, vilket är en tydlig indikator på hur myndigheter och statliga verk kommer att formulera sina krav framöver” säger Jonas Jegerborn, VD för Generic AB. Läs hela nyheten.

 


Vill du veta mer? Kontakta mig!

Thomas Holm
Business Developer

thomas.holm@generic.app.devhouse.se
Tel +46 (0)72 502 99 94