September 22, 2023

Strikersoft ”SwipeCare gör patienten delaktig med automatiserad kommunikation”

Strikersoft är ett innovativt företag inom IT och medtech som bland annat utvecklat SwipeCare, ett system som används för att hantera och samordna patienternas vårdprocesser, från diagnos och behandling till eftervård och uppföljning.

SwipeCare gör det möjligt för vårdgivare att digitalisera och automatisera sina processer. Det minskar administrationen, stöttar vårdpersonalen och gör patienterna delaktiga i sina egna vårdprocesser. SwipeCare används av alla de stora privata vårdgivarna i Sverige.

Vi tog ett snack med Sara Bern, Product Owner SwipeCare på Strikersoft.

Läs hela caset här.

DELA MED DIG AV OSS!