June 2, 2021

Se webbinariet om e-hälsa

Se webbinariet “Hur ta vara på möjligheterna i molnet utan att riskera säkerheten?”

Hälso- och sjukvården är mitt uppe i en digital omställning som medför en komplex problematik. Brukare vill ha användarvänliga tjänster men integriteten måste garanteras. Att digitalisera utan molntjänster är nästan omöjligt men allvarliga frågor ställs kring GDPR-efterlevnad. Vad kan du göra egentligen?

Mats Hultgren, VP Cyber Strategies & Incident Manager, Truesec; Anna Fors, Digital strateg, Försäkringskassan; Christian Sanden, Country Manager, Sekoia diskuterar:

• hur ser hotbilden ut och hur kan vi skydda persondata med teknik?
• hur tänka kring molntjänster i samhällsbärande verksamhet
• efterlevnad av GDPR och Patientdatalagen, vad ska du tänka på vid upphandling av tjänster?
• vinsterna med digitalisering.

Webbinariet sändes live den 22 april 2021.

Klicka här för att se webbinariet >>

 

 

 

DELA MED DIG AV OSS!