June 27, 2017

Renodling av pris för sökningar till Minicall

Minicall har tjänstgjort som det bästa på marknaden för trådlösa larm i över 30 år. Användandet av Minicall har gått från en masstjänst till att idag vara en nischad tjänst för kritiska användare. Med enkla, robusta och strömsnåla mottagare med exceptionell täckning är Minicall det bästa alternativet på marknaden för meddelanden som verkligen måste nå fram.

Minicall blir bättre och bättre

Under de senaste två åren har Generic Mobile genomfört en rad investeringar och förbättringar i Minicalltjänsten, såsom IP-baserad transmission, nytt REST-API, och introduktion av nya robusta mottagare. Vi har för avsikt att långsiktigt vidareutveckla och förbättra tjänsten och ytterligare investeringar kommer därför ske för att vi skall kunna fortsätta att upprätthålla högsta tillgänglighet samt hålla jämna steg med förväntningarna i en alltmer digitaliserad värld.

Eftersom kostnaderna för att driva det rikstäckande nätet är relativt konstant och kundbasen sakta avtar måste priset för tjänsten därför med jämna mellanrum justeras. Vi inleder nu en renodling av priset mot 10 kr för att göra sökningar till Minicall. Den 1 oktober 2017 kommer denna förändring införas för alla sökningar via telefon. Alla övriga priser för abonnemang och sökningar via dator och sändarkonto är oförändrade.

Det finns tre saker du behöver veta:

  • Det billigaste sättet att skicka Minicallmeddelanden är via dator och sändarkonto
  • Det nya priset för att ringa Minicall talsvar är 10 kr exkl moms från den 1 oktober 2017*
  • Generic Mobile fortsätter att investera och satsa på Minicall – så att tjänsten kan leva många år till

* Priset för att göra en sökning via dator till vår modempool med telefonnummer 0740-96 0000, även kallad Minicall Connect 120, ändras också till 10 kr exkl moms

Not: Prisändringen avser trafik via de teleoperatörer Generic Mobile har samarbetsavtal med, t ex samtliga större fastnätsoperatörer. En mindre mängd trafik går via operatörer som sätter priset själva, kontakta Generic Mobile kundtjänst för information om din teleoperatör.

DELA MED DIG AV OSS!