October 28, 2020

Prata med patienter, digitalt, smart och säkert

Digitala kommunikationstjänster är nödvändiga för en vård i framkant och för att uppnå Vision e-hälsa 2025. Men de flesta globala molntjänster kan idag inte garantera patienters integritet enligt GDPR och Patientdatalagen.

No show? No more!
Med smartare meddelandetjänster för påminnelser och av- och ombokning av vårdbesök kan pengar sparas, bland annat genom att minimera uteblivna besök som idag uppskattningsvis kostar regionerna flera miljarder kronor.
Ett annat exempel är smartare kommunikation för bemanning av arbetspass som sparar tid och ger såväl arbetsledare som personal större frihet.

Läs vårt whitepaper om säkra meddelanden
Generic kan garantera säkerhetskraven samtidigt som vi är en innovativ och stabil samarbetspartner inom meddelandetjänster. Läs vårt whitepaper om säkra meddelanden i vården här.

DELA MED DIG AV OSS!