September 23, 2016

Nyheter i SMS Gateway och Webb

Nu lanserar vi nya funktioner i vår populära tjänst SMS Gateway REST-API. Samtidigt förbättras SMS Webb med flera funktioner.

Ta emot SMS

I SMS Gateway finns nu möjlighet att ta emot SMS med både ”push” och ”pull” vilket innebär att SMS vidaresänds (=push) till er applikation eller hämtas regelbundet (=pull). Leverans med push är snabbt och effektivt men kräver i många fall icke önskvärda brandväggsöppningar, en situation då poll är bättre att använda.

Precis som innan så finns flera olika typer av telefonnummer att ta emot SMS på:
• Mobilnummer
• Mobilt långnummer
• Prefixord på kortnummer

Leveransrapport

Nytt i SMS Gateway är också att leveransrapport, som visar leveransstatus för skickade SMS, också kan hanteras med både push och pull.

SMS Webb

I SMS Webb förbättras administrationen av telefonnummer för mottagning av SMS. Nu är det möjligt att även tilldela telefonnummer till användare samt att ange URL-adress som ska användas för leverans av mottagna SMS med push. SMS Webb har nu också fullt stöd för teckenkodningen unicode (UCS-2).

Ni som är befintliga kunder har tillgång till alla nya funktioner. Ni som ännu inte är kunder, kontakta oss så berättar vi mer på telefonnummer 020-31 00 41 eller via mail till kund@genericmobile.se

DELA MED DIG AV OSS!