September 14, 2014

Nätoptimering

I samband med de nätförstärkande åtgärder som Generic Mobile genomför kommer även viss nätoptimering att ske. Detta innebär att vi gör mindre förändringar i nätet. Inom följande områden sker förändring av installationer. Detta kan innebära en upplevd förändring av tjänsten lokalt i området.

Aktuella områden: 2014-12-31, optimering av basstationsområde; Åreskutan, Stavsnäs, Övertorneå samt Älvdalen

Vid specifika frågor kontakta Kundtjänst, tfn 020-31 00 41

DELA MED DIG AV OSS!