May 18, 2018

Inför GDPR

Vi på Generic Mobile värnar om din personliga information och integritet.
Generic Mobile är personuppgiftsansvarig för all datahantering inom sin verksamhet. Primärt har Generic Mobile att rätta sig efter redan gällande lag – Lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Både LEK och Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), ställer krav på hur personuppgifter får behandlas samt vilka rättigheter du som registrerad har. Alla personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och GDPR.

Vi har aktivt genomfört åtgärder med målsättningen att leva upp till de krav som ställs. Vi har:

  • förbättrat och förtydligat vår policy för behandling av personuppgifter
  • sett över interna rutiner för att säkerställa att de ligger i linje med LEK/GDPR
  • inventerat och sett över att endast personuppgifter behandlas som är relevanta att ingå i behandlingen
  • inventerat de kategorier av registrerade för vilka vi behandlar personuppgifter
  • beskrivit syfte, ändmål och rättslig grund att genomföra behandling
  • inventerat leverantörer vilka personuppgifter delas med och upprättat personuppgiftsbiträdesavtal
DELA MED DIG AV OSS!