March 12, 2020

Hur hanterar din organisation en kris?

I dagarna har vi blivit plågsamt påminda om hur sårbara vi är vid en kris som spridningen av covid-19. Information kommer från en mängd olika källor och rädsla är en perfekt grogrund för spridning av desinformation, inte minst i sociala medier.
Men viruset i sig ska ändå ses som en isolerad händelse. Däremot är skjutningar, anlagda bränder och annat våld riktat mot människor, byggnader och egendom dessvärre en del av vardagen idag. Kommunikationen vid incidenter är avgörande för hur effektivt en organisation hanterar en kris.
Rätt personer ska nås med rätt information och vid rätt tidpunkt. Människor ska kunna lita på att informationen är trovärdig för att fatta rätt beslut.

Kriskommunikation är viktigt för alla verksamheter
Olika incidenter kräver olika typer av kommunikation. Det är inte bara viktiga samhällsfunktioner som måste ha pålitliga kanaler, även företag kan behöva se över sin kriskommunikation.
Till exempel kan större grupper behöva kommunikation i flera kanaler och läskvittenser underlättar för krisledningsgrupper vid gruppkommunikation.

Generic har många års erfarenhet av kommunikation i kritiska situationer. Den senaste tiden har vi förstås fått många frågor kring detta. Vi har verktyg som är anpassade för kritisk kommunikation och mycket enkla att använda. I dagarna har vi hjälpt kunder komma igång på under 30 minuter.

Kontakta oss gärna för en diskussion hur vi kan hjälpa din organisation att hantera kriser på ett effektivt och pålitligt sätt.

DELA MED DIG AV OSS!