May 16, 2024

Generic får förnyat förtroende från Försäkringskassan

Generic har återigen vunnit en offentlig upphandling från Försäkringskassan avseende ramavtal för SMS-tjänster. Uppdraget består i att leverera meddelandetjänster med allra högsta krav avseende datalagring, säkerhet och personuppgiftsbehandling. Lösningen består bland annat av SMS notifieringar via API och webbportal, e-identifiering och prenumerationstjänster. Ramavtalet öppnar även för beställningar från andra myndigheter. Avtalet löper initialt över två år med option på förlängning med ytterligare två år.

”Vi är mycket stolta över att få fortsätta leverera vår kommunikationsplattform till Försäkringskassan. Detta förstärker ytterligare vår ställning inom Vård och e-hälsa där vi har en unik position som innebär att våra meddelandetjänster möter de allra högsta kraven som ställs på säkerhet och databehandling.” säger Jonas Jegerborn, VD för Generic AB.

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter med ca 14 000 medarbetare. Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen i Sverige. Socialförsäkringen är samhällets ekonomiska trygghetssystem. Inom socialförsäkringen finns förmåner som täcker olika behov under livet.

DELA MED DIG AV OSS!