January 24, 2018

Frekvenstillstånd för Minicall förlängt till 2022

PTS har förlängt frekvenstillståndet för Minicall fram till 2022-12-31. De ser i dagsläget inte heller några hinder för ytterligare förlängning efter 2022.

Detta borgar för att Minicall som kanal för kritisk kommunikation är högst aktuell och kommer fortsätta vara så under väldigt lång tid framåt.

DELA MED DIG AV OSS!