November 1, 2017

Ersätt vanliga faxar med ett GDPR-säkert e-faxalternativ – Webinar 9:e november

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering. En stor utmaning för kommuner, myndigheter m.fl. är att digitalisera fax på ett säkert, modernt och effektivt sätt. Vi på Generic Mobile har under flera år hjälpt våra kunder med detta och vi erbjuder nu nya förbättrade möjligheter att digitalisera fax. Vi vill därför bjuda in dig till ett webinar där vi tillsammans med vår partner Secure Appbox berättar mer om detta.

Vi kommer att under ca 20 minuter att berätta om hur digitaliseringen av ett GDPR-säkert e-faxalternativ kan bli verklighet i din verksamhet. Webinariet kommer bl.a. att beröra;

• De alternativ till digitalisering av fax som finns
• Vägen till säker fax/meddelandehantering
• Genomgång av GDPR e-fax

Efter webinaret kommer du att ha större förståelse för vad digitalisering av fax innebär samt hur du kan införa det i din verksamhet.

Webinariet kommer att hållas torsdag den 9:e november kl 09:00.

Webinariet har ett begränsat antal platser. Anmäl dig senast 2017-11-08.

Välkommen!

DELA MED DIG AV OSS!