November 25, 2022

EasyPark Group “Alla använder inte smartphones så SMS-parkering är ett viktigt erbjudande för oss.”

EasyPark Group är aktiva i parkeringsbranschen sedan mer än 20 år. Kraftig tillväxt har präglat företagets historia, i synnerhet efter att smartphones revolutionerade vardagen. Idag finns EasyPark Group över stora delar av världen, i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet med Generic inleddes 2019.

— EasyPark förenklar parkeringsvardagen för miljontals bilister, med ambitionen att göra städer grönare och mer levande, säger Robert Petersen, Head of Migration & Market Transformation på EasyPark Group.

— Vi hjälper bilförare hitta och hantera parkering samt ladda sin elbil, samtidigt som vi hjälper städer kartlägga trafikmönster och med det som grund utveckla stadens parkeringspolicy.

EasyPark var tidigt ute med digitaliserade parkeringslösningar, exempelvis SMS-parkering, innan det fanns appar. Tjänsten är fortfarande populär och förmodligen den som överlevt längst bland alla digitala möjligheter att hantera sin parkering. EasyParks SMS-parkering har varit en del av produktutbudet både i Sverige och internationellt sedan 2006.

Läs hela caset här. 

DELA MED DIG AV OSS!