February 3, 2023

Collabodoc ”Vi har fått ett enhetligt API för alla våra applikationer och kunnat lägga utvecklingstid på vår kärnverksamhet istället.”

Collabodoc är ett bolag sprunget ur vårdens behov. Staffan Bjessmo, Leg. Läkare, VD och grundare av Collabodoc har arbetat både på universitetssjukhus, inom primärvården och som verksamhetschef på flera olika avdelningar 

— Överallt har jag mött ett stort engagemang att verkligen göra det bästa för patienterna. Men på senare tid har frustationen ökat. Krånglande IT-system, brist på läkartider, försämrad arbetsmiljö och missnöjda patienter är tyvärr en vardag på många håll inom vården. Jag bestämde mig för att göra något åt det, berättar Staffan.  

Läs hela caset här

DELA MED DIG AV OSS!