December 16, 2020

Nu är det slut med klipp och klistra vid SMS-utskicken!

Automatiserad synk och anmälan håller dina SMS-kontakter uppdaterade

Har du problem med att hålla dina kontaktlistor för SMS ständigt aktuella? Då är du långt ifrån ensam. För att underlätta för dig har vi nu lanserat två nya funktioner, Kontakt Synk och Sign Up. De automatiserar din hantering av kontakter och garanterar att du alltid når rätt personer med rätt information via SMS på ett säkert sätt.

Koppling till interna adressregister

I princip alla företag använder någon form av katalogtjänst för att hantera anställdas e-post och kontaktuppgifter, exempelvis Microsoft AD. Med Kontakt Synk hämtas namn och telefonnummer från er interna katalogtjänst och kan därefter användas i våra tjänster. Alla grupperingar som finns i katalogtjänsten, t.ex. för specifika delar av företaget, olika kontor/avdelningar etc. kan också synkas och användas direkt.

Kontakt Synk ger dig full koll vid SMS-utskick

När Kontakt Synk används för SMS-utskick sparas eller lagras inga av era kontakter i våra tjänster. De hämtas direkt från er katalogtjänst vid användning. Det ger dig full kontroll på alla personuppgifter. Du slipper även extraarbetet med att hantera flera olika kontaktlistor och riskerar inte att skicka ut information till fel person, då en katalogtjänst ständigt är uppdaterad.

Samla telefonnummer för SMS automatiskt med Sign Up

När du använder Sign Up för SMS flyttas hanteringen av kontaktuppgifter från dig till den du kommunicerar med. Telefonnummer läggs till och plockas bort direkt av kunden som kan styra själv om de vill ha dina SMS-utskick eller inte.

Sign Up används effektivt när du vill låta människor välja om de vill ha information från dig, exempelvis i en kundklubb. Med ett SMS registrerar dem sig för dina SMS-utskick. Lika enkelt kan de avregistrera sig, också med SMS. Du behöver aldrig fundera över om kontaktlistan är “grön” eller inte eftersom kunden själv anmäler sig och därmed lämnar sitt medgivande till utskick från dig.

Vill du lägga till Kontakt Synk och Sign Up i dina SMS-tjänster?

Hör av dig till oss så kan du komma igång på ett klick med aktuella och säkra kontaktregister och sluta med att klippa och klistra från kalkylark när du ska skicka SMS.

Läs mer om Kontakt Synk

Läs mer om Sign Up

DELA MED DIG AV OSS!