February 15, 2024

Alfa eCare “Kortare vårdköer med effektiva kommunikationstjänster”

Alfa eCare levererar digitala system och verktyg för kommuner, regioner, enheter inom vård och omsorg samt klinikverksamheter. Strävan är att alltid, tillsammans med kunder, utveckla säkra och kostnadseffektiva lösningar som ger största möjliga värde till verksamheten, medarbetarna och individen. Det sker med hjälp av en rad verktyg som effektiviserar, automatiserar och skapar processflöden.

Alfa eCare grundades för över 20 år sedan med syftet att utforska teknikens och digitaliseringens möjligheter för att hjälpa verksamheter inom välfärdssektorn. Alfa eCare har ett flertal specialiserade produkter som verkar tillsammans för att skapa och leverera helhetslösningar till kunderna.

140 personer arbetar med att utveckla, sälja och förvalta Alfa eCares digitala system för den nordiska marknaden. Bland kunderna finns omkring 150 kommuner och många privata företag inom bland annat äldreomsorg, barnomsorg, individ- och familjeomsorg, LSS, tandvård, tandteknik, rehabilitering och psykologi.

Vi tog ett snack med Albert Winter, CEO på Alfa Group.

Albert, vad använder ni Generics tjänster till?

– Vi använder Generics SMS-tjänster till våra kunder för exempelvis bekräftelser av tidsbokningar och påminnelser om besökstider samt tvåfaktorsautentisering vid inloggning. Vissa använder även tjänsten för att snabbt boka in en annan patient vid ett återbud.

– Det är ett välkänt faktum att sena återbud och uteblivna besök kostar vården enorma summor, så det finns ett stort värde i att skicka påminnelser om bokade besök och att snabbt fylla avbokade tider. Det sparar tid och pengar och hjälper till att kapa vårdköer.

Läs hela caset

DELA MED DIG AV OSS!