UNDERSÖKNINGAR

När du vill vara säker på vad folk tycker

För att få reda på vad kunder tycker om ditt erbjudande måste du fråga. Ett problem idag är mängden undersökningar som konsumenten uppmanas att svara på. Alla vill veta men få vill lägga tid på att berätta. Textmeddelanden ger respons direkt.

GENERIC-Losningar-Undersokning-Page-1-1146x752-kundundersokning

Öka svarsfrekvensen med SMS

Svarsfrekvens på e-post och automatiska uppringningar är låg.
SMS däremot har hög svarsfrekvens, i synnerhet om frågan är enkelt ställd och enkel att besvara.

Fördjupa undersökningen

Ett vanligt sätt att bearbeta informationen som samlas in är att kontakta dem som antingen gett mycket höga betyg eller de som gett låga betyg. De är också mer benägna att fördjupa sina svar än de som svarar kring mitten-värdena och är nöjda i största allmänhet.

Vi hjälper dig att sätta upp en djupare undersökning på webben som vi länkar till via sms.

GENERIC-Losningar-Undersokning-Page-2-1146x752-kundundersokning-konsument
GENERIC-Losningar-Undersokning-Page-3-1146x752-undersokningar-via-sms-tittar-mobil

Enkelt att svara och delta

Undersökningar via sms är framgångsrika därför att människor både läser och besvarar textmeddelanden i mobilen i högre grad än meddelanden i andra kanaler. Svarsgraden ökar när det är enkelt att besvara direkt i mobilen, både den inledande frågan och den fördjupade undersökningen till utvalda kunder.

FLEXIBLA MEDDELANDEN

Många funktioner i samma tjänst

GENERIC-Kontakt-Round-smarta-meddelanden-296x296
LÅNGA MEDDELANDEN

Har du mycket att meddela? Inga problem. Du kan skriva upp till 3060 tecken i ett enda, sammanlänkat SMS.

GENERIC-Kontakt-Round-smartameddelanden-296x296
MÅNGA MEDDELANDEN

Har du många att meddela? Skicka upp till en miljon SMS med personligt mottagarnamn på mindre än en timme.

GENERIC-Kontakt-Round-smartmessaging-296x296 2
SÄKRA MEDDELANDEN

Har du hemliga meddelanden? Kommunikationen är alltid krypterad med https och du kan även skicka Flash-SMS eller ange giltighetstid.

Behöver du mer teknisk info?

Vi kan bearbeta våra kunder på ett smidigare sätt, får en högre svarsfrekvens och kontakt med fler på kortare tid.”

Lollo Larsson, Anti-money laundering Specialist OPR- Finance

LÄS CASE

Våra tjänster gäller livet så en stabil lösning är extremt viktig.”

Malin Rosberg, IT Operations Technician Careium

LÄS CASE

Med korta leveransfönster är snabb och korrekt dialog viktigt.”

Ali Ghoce, VD Gordon Delivery

LÄS CASE