LARMHANTERING

Pricksäkra larm med automatiserade flöden

Larm av olika slag är kritiska för många verksamheter. Det kan handla om liv och död, men också om maskiner eller system som behöver åtgärdas för att inte förlora pengar på driftstörningar.
Det finns mycket att vinna på att automatisera hela eller delar av larmflödet.

GENERIC-Losningar-Larmhantering-Page-1-1146x752-aldre-larmar-automatiskt

Automatisering av larmcentraler

Larmcentraler kräver ofta stora bemanningsresurser, i synnerhet om dygnet runt-bevakning är avgörande. Genom att automatisera flödet genom dispatching kan larm i många fall åtgärdas eller avfärdas snabbare utan att tumma på säkerheten.

Då larm kommer från flera brukare av vårdtjänster eller flera enheter till en larmcentral finns möjligheter att automatisera hela eller delar av flödet.

Larm från alla larmsändare

Driftlarm från maskiner och tekniska anläggningar, exempelvis i fastigheter, som går direkt till en servicetekniker sparar mycket tid. Teknikern kan snabbt avgöra hur akut larmet är.

Maskiner kan ha flera olika typer av larmsändare, beroende på bland annat ålder och teknisk lösning.

Generic har lösningar för förmedling av larm från alla typer av larmsändare till det format som mottagarna önskar. Ett exempel är maskiner som e-postar larm som via vår tjänst omvandlas till sms.

GENERIC-Losningar-Larmhantering-Page-2-1146x752-aldre-larmar-automatiskt
TJÄNSTER FÖR LARMHANTERING

Många funktioner i samma tjänst

GENERIC-Kontakt-Round-smartameddelanden-296x296
EN AVSÄNDARE, FLERA MOTTAGARE

En anläggning som kan skicka larm till ett nummer kan nå flera mottagare med SMS till en grupp.

GENERIC-Kontakt-Round-smarta-meddelanden-296x296
ENKEL HANTERING

Larmtjänsterna administreras enkelt via ett webbgränssnitt som alltid är uppdaterat.

GENERIC-Kontakt-Round-smartmessaging-296x296 2
SMS:A OCH RING UPP

Var säker på att nå fram genom att också ringa upp mottagaren av sms:et.

”

Vi kan bearbeta våra kunder på ett smidigare sätt, får en högre svarsfrekvens och kontakt med fler på kortare tid.

Lollo Larsson, Anti-money laundering Specialist OPR- Finance
”

Våra tjänster gäller livet så en stabil lösning är extremt viktig.

Malin Rosberg, IT Operations Technician, Careium
”

Med korta leveransfönster är snabb och korrekt dialog viktigt.

Ali Ghoce, VD Gordon Delivery