KRISKOMMUNIKATION

Effektiv kommunikation är avgörande vid kriser

Kommunikation är avgörande för hur effektivt en organisation hanterar en kris. Rätt personer ska nås med rätt information och vid rätt tidpunkt.

Kriskommunikation är viktigt för alla verksamheter

Oplanerade incidenter händer varje dag, allt från serviceavbrott till virus, skjutningar, anlagda bränder och annat våld riktat mot människor, byggnader och egendom. Till och med en mindre incident kan eskalera och orsaka stora intäktsbortfall, eller än värre, skada förtroendet du byggt upp.

En nyckel till att lösa incidenter effektivt och samtidigt bevara förtroendet är att snabbt och proaktivt kommunicera med medarbetare och kunder.

 

Olika incidenter kräver olika kanaler

Olika incidenter kräver olika typer av kommunikation. Det är inte bara viktiga samhällsfunktioner som måste ha pålitliga kanaler, även företag kan behöva se över sin kriskommunikation. Större grupper kan behöva kommunikation i flera kanaler på ett enkelt och smidigt sätt.

Lös det fortare med bra kommunikation

Att hantera incidenten och lösa eventuella problem kommer naturligtvis i första hand. Från att incidenten uppstår till att den avslutas löses problemen snabbare om du kommunicerar både upp och ner i kedjan. Först behöver du nå rätt personer som ska hantera själva incidenten. Du behöver kanske även kommunicera med anställda, ledningsgrupp eller krisledningsgrupp, samt varna kunder om problem långt innan incidenter blir katastrofala.

Att använda SMS som din primära kommunikationskanal är det mest effektiva sättet att mobilisera team, informera internt och hantera oro. 

 

Så kommer du igång

Har du en pågående incident eller kris rekommenderar vi vårt webbverktyg, det är både enkelt och effektivt. Du kan vara igång så snabbt som inom 30 minuter efter beställning, importera adresser och skapa grupper, ex för krisledningsgrupp, verksamhetschefer etc. och göra utskick som levereras omgående. Du kan, när läget lugnat ned sig, enkelt följa upp dina utskick i en logg som kan filtreras och exporteras. Behöver du kunna ta emot svar gör du det direkt i verktyget.

Om du inte är i en akut kris, eller på sikt, kan en bra lösning vara att integrera vår kommunikationsplattform i ditt eget verksamhets- eller krishanteringssystem för att hantera utskick och information på ett och samma ställe. Kontakta oss för att få veta mer.

 

Har du personer som ALLTID måste kunna nås?

Vissa nyckelfunktioner måste alltid gå att nå, exempelvis jour och beredskap. I dessa fall rekommenderar vi en extra kommunikationskanal, Minicall. Med eget nät, infrastruktur och dedikerade mottagare får du oslagbar leveranssäkerhet och täckning för larm och kritiska meddelanden.

 

Behöver du mer teknisk info?