AVISERING

Hjälp kunderna att komma ihåg

Automatiserade system för leveransaviseringar och bokningar av tjänster har flera fördelar. Systemen ser pricksäkert till att dina kunder kommer ihåg vad de ska göra.

GENERIC-Losningar-Aviseringar-Page-1-1146x752-sms-paminnelse

Bokningar och påminnelser

För verksamheter med tidsbokning, exempelvis vårdcentraler, frisörer och tandläkarmottagningar är det viktigt att de som bokat tid verkligen kommer. Se till att hålla dina besökare välinformerade så att du inte förlorar tid och pengar på uteblivna besök.

Detaljerade leveransaviseringar

Leverans är en viktig konkurrensfaktor inom e-handel. Kunder vill att det ska gå fort och framförallt vill de ha information om när leveransen ska ske. Du som är e-handlare vill inte lägga tid på att svara på frågor om leveransen, särskilt inte om de sköts av ett transportföretag.

GENERIC-Losningar-Aviseringar-Page-2-1146x752-leveransaviseringar
FLEXIBLA MEDDELANDEN

Många funktioner i samma tjänst

GENERIC-Kontakt-Round-smartmessaging-296x296 2
LÅNGA MEDDELANDEN

Har du mycket att meddela? Inga problem. Du kan skriva upp till 3060 tecken i ett enda, sammanlänkat SMS.

GENERIC-Kontakt-Round-smartameddelanden-296x296
MÅNGA MEDDELANDEN

Har du många att meddela? Skicka upp till en miljon SMS med personligt mottagarnamn på mindre än en timme.

GENERIC-Kontakt-Round-smarta-meddelanden-296x296
SÄKRA MEDDELANDEN

Har du hemliga meddelanden? Kommunikationen är alltid krypterad med https och du kan även skicka Flash-SMS eller ange giltighetstid.

”

Vi kan bearbeta våra kunder på ett smidigare sätt, får en högre svarsfrekvens och kontakt med fler på kortare tid.

Lollo Larsson, Anti-money laundering Specialist OPR- Finance
”

Våra tjänster gäller livet så en stabil lösning är extremt viktig.

Malin Rosberg, IT Operations Technician, Careium
”

Med korta leveransfönster är snabb och korrekt dialog viktigt.

Ali Ghoce, VD Gordon Delivery