LÖSNINGAR

Smarta lösningar för pricksäkra meddelanden

Pricksäkra meddelanden löser många problem för flera branscher. Stärk kunders eller medarbetares engagemang genom smarta SMS- och meddelandetjänster, anpassade till dina behov.

GENERIC-Losningar-Marknadsforing-Page-2-1146x752-sms-meddelanden
MARKNADSFÖRING

Hur bygger du relationer med kunderna?

Att nå ut med rätt budskap till rätt person och vid rätt tillfälle är kärnan i marknadsföring. Dina kunder möter varje minut mängder av budskap från olika källor, kommersiella, privata och sociala.

Hur ska du nå fram i mängden? Läs mer om lösningar för marknadsföring.

KRISKOMMUNIKATION

Hur kommunicerar du i kris?

Kommunikation är avgörande för hur effektivt en organisation hanterar en kris. Rätt personer ska nås med rätt information och vid rätt tidpunkt och kommunikationen måste vara pålitlig.

Har din organisation en strategi för kriskommunikation? Läs mer om lösningar för kriskommunikation.

GENERIC-Losningar-Page-2-krismeddelanden-1146x752-sms-meddelanden
GENERIC-Losningar-Larmhantering-Page-1-1146x752-aldre-larmar-automatiskt
LARMHANTERING

Är du helt säker på att larmen når fram?

Larm av olika slag är kritiska för många verksamheter. Det kan handla om liv och död, men också om maskiner eller system som behöver åtgärdas för att inte förlora pengar på driftstörningar.

Det finns mycket att vinna på att automatisera hela eller delar av larmflödet. Läs mer om larmhantering.

BEMANNING

Lägger du för mycket tid på att jaga folk?

Att ha rätt bemanning är en utmaning för dig som arbetar i en personaltät verksamhet. Nå de du behöver, när du behöver dem, samtidigt som dina medarbetare känner frihet att själva påverka situationen. Läs mer om lösningar för bemanning.

GENERIC-Losningar-Bemanning-Page-1-1146x752-na-vikarier
GENERIC-Losningar-Aviseringar-Page-2-1146x752-leveransaviseringar
AVISERINGAR

Kommer dina kunder ihåg dig?

Automatiserade system för leveransaviseringar och bokningar av tjänster har flera fördelar. Systemen ser pricksäkert till att dina kunder kommer ihåg vad de ska göra. Det minskar risken för ofrivilliga returer eller uteblivna besök. Läs mer om lösningar för aviseringar.

 

UNDERSÖKNINGAR

Vet du vad folk tycker om dig?

För att få reda på vad kunder tycker om ditt erbjudande måste du fråga. Ett problem idag är mängden undersökningar som konsumenten uppmanas att svara på. Alla vill veta men få vill lägga tid på att berätta. Textmeddelanden ger respons direkt. Läs mer om lösningar för undersökningar.

GENERIC-Losningar-Undersokning-Page-1-1146x752-kundundersokning
01
UPPLYSNINGAR

Nå ut med nödvändig information

För viktiga meddelanden som inte kräver något svar från mottagaren. Enkelt att använda i ett webbverktyg eller integrerat i det system ni redan har. Läs mer om lösningar för upplysningar.

DIALOG

Snacka med kunderna via meddelanden

För dialoger som ökar försäljningen och förbättrar kundupplevelsen. Kom snabbt igång med vårt webbverktyg eller integrera lösningen i ert CRM. Läs mer om lösningar för dialog.

02
94
AUTENTISERING

Säkerhet och användaren i fokus

För snabb och säker autentisering, integrera meddelanden i din egen lösning eller använd vår plattform. Läs mer om lösningar för autentisering.

DIGITALISERING

Öka säkerheten och bli mer effektiv

Kommunikationsflöden som idag sker analogt, till exempel via brev eller fax, kan digitaliseras med ökad säkerhet och lägre kostnader. Lösningen skräddarsys efter dina behov som ett webbverktyg eller integrerat i de system ni använder. Läs mer om lösningar för digitalisering.

03

Behöver du mer teknisk info?

Vi kan bearbeta våra kunder på ett smidigare sätt, får en högre svarsfrekvens och kontakt med fler på kortare tid.”

Lollo Larsson, Anti-money laundering Specialist OPR- Finance

LÄS CASE

Våra tjänster gäller livet så en stabil lösning är extremt viktig.”

Malin Rosberg, IT Operations Technician Careium

LÄS CASE

Med korta leveransfönster är snabb och korrekt dialog viktigt.”

Ali Ghoce, VD Gordon Delivery

LÄS CASE