LARM MODEMPOOL

När larmet alltid, alltid måste gå fram

I vissa verksamheter måste man vara helt säker på att larmet alltid går fram. Det kräver larm som fungerar i det fasta telenätet, utan internetuppkoppling och GSM-täckning.

Larm som fungerar under alla omständigheter

Där det saknas mobiltäckning och internetuppkoppling är Larm Modempool det enda sättet att skicka larmmeddelanden till mobiltelefoner, Minicall-mottagare, fasta telefoner och e-postadresser. De många kanalerna säkerställer att meddelandet verkligen når mottagaren under alla omständigheter.

En unik tjänst med stor nytta

Tjänsten är unik i Sverige. För många av våra kunder är tjänsten det enda sättet att styra, kontrollera och undanröja risker och hot mot mycket stora värden i verksamheten.
Larm Multikanal kan kombineras med flera av våra övriga tjänster, till exempel SMS Grupp om du vill sprida larmet till en grupp mottagare samtidigt. I ett användarvänligt webbverktyg finns funktioner som logg och administration av mottagare.
För att kunna använda tjänsten behöver du en larmsändare med anslutning till det fasta telenätet.

Prislista Larm

Bastjänster

Utan utökat tjänsteerbjudande gäller följande nummer för att utnyttja bastjänsterna:

0740-90 00 00: 20 kr per uppringning för 40 SMS
Nytt pris fr.o.m. 2020-06-01: 40 kr per uppringning för 40 SMS

0740-91 00 00: 20 kr per uppringning för 40 SMS
Nytt pris fr.o.m. 2020-06-01: 40 kr per uppringning för 40 SMS

0740-92 00 00: 20 kr per uppringning för 40 SMS
Nytt pris fr.o.m. 2020-06-01: 40 kr per uppringning för 40 SMS

0740-96 00 00: 10 kr för 1 Minicall-meddelande.

Webbverktyg för administration

I webbverktyget har du full kontroll på alla händelser i systemet som övervakas. Allt registreras i en logg.
Här lägger du till och administrerar nya mottagare som Minicall-nummer, mobiltelefonnummer och e-postadresser.

SMS, Minicall-meddelanden och e-postmeddelanden kan kombineras på telefonnummer 0740-91 00 90.

Du kan välja bland följande alternativ för mottagare av larm:

 • 2 Minicall-meddelanden
 • 1 Minicall-meddelande och 5 SMS/e-postmeddelanden
 • 40 SMS/e-postmeddelanden.

För att kunna lägga till mottagare och använda tjänstens alla funktioner måste du registrera en användare. Nummer 0740-91 00 90 kan användas utan någon registrering och kostar 20 kr per samtal (för maximalt 40 SMS). (Nytt pris fr.o.m. 2020-06-01, 40 kr per samtal)

Noter:
 • Samtliga priser är exklusive moms och i svenska kronor.
 • Respektive operatörs ordinarie samtalstaxa tillkommer.
 • Avgift tas ut vid uppkopplat samtal även om meddelandet inte når mottagaren i enlighet med gällande SMS-praxis.
 • Generics allmänna villkor för mobila teletjänster gäller för nyttjande av tjänsten.
 • Vi vill rekommendera kunden att kontrollera sin applikation vid installation och förändringar – så att t ex korrekt modempoolsnummer är angivet.
 • Debitering sker per uppringning. Exempelvis: rings nummer 0740-91 00 00
  (20 kr för max 40 SMS) debiteras avsändaren 20 kr, oavsett om ett eller femton SMS skickas. Nästa uppringning debiteras ytterligare 20 kr o s v.
 • Tjänstens äldre telefonnummer 0740-93 00 00, 0740-93 01 00, 0740-93 02 00 och 0740-93 10 00 går att använda och har samma egenskaper som telefonnumret för webbverktyget. Kostnaden är 80 kr per samtal (för maximalt 15 SMS).