FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Styrelse

Hans Krantz, född 1957. Styrelseordförande sedan november 2009. Hans är civilekonom från Lunds Universitet och har under de senaste 20 åren varit ägare och styrelseledamot i ett flertal olika mjukvaruföretag, företrädesvis inom affärssystem. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare

 

 

 

Bengt-Arne Molin, född 1958. Styrelseledamot sedan maj 2020. Är verksam som oberoende konsult med fokus på affärsutveckling inom informations- och kommunikationsteknologi. Har förnärvarande andra styrelseuppdrag utöver Generic i Auricula AB, B A Molin AB, Katam Technologies AB, Lumeo Technology AB, Meltspot AB, Peter Molin i Malmö Holding AB. Tidigare karriär hos bl.a. Axis Communication, Sony Ericsson och Sony Mobile som CTO, utvecklingschef och VD. Utbildning: Teknologie doktor. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare resp större aktieägare.

 

 

Stefan Widén, född 1959. Byggde under 1990-talet upp företaget XOR, affärssystem, som såldes till Visma 2004. Stefan driver idag Rexor, utveckling av affärssystem. Ledamot i Swedish Software.

Styrelseledamot sedan maj 2014. Utbildning: Ekonom/EFL. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare resp större aktieägare.

 

 

Erik Ivarsson, född 1992. Styrelseledamot sedan maj 2022. Anställd av Investmentbolaget Grenspecialisten sedan 2018 som analytiker och förvaltare med fokus på noterade bolag. Styrelseledamot i Formpipe Software AB (publ).

Utbildning: Ekonom (MSc Economics, Lunds Universitet). Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare, beroende i förhållande till större aktieägare.

 

 

Johanna Berlinde, född 1970. Styrelseledamot sedan maj 2023. Johanna är Civilekonom från Högskolan i Jönköping och har under de senaste mer än 20 åren arbetat i olika ledande befattningar inom främst Telekom- och Mediabranschen. Tidigare befattningar är bl.a. VP och chef för Telia Company´s mobila- och fasta produktportfölj i Norden och Baltikum, VP och chef för Telia Company´s affärsområde TV & Media samt ett flertal andra chefspositioner på Tele2. För närvarande är Johanna verksam som CEO för Audico Group och VD för Audico Holding Oy samt som styrelseledamot på Waystream AB och Waystream Holding. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare respektive större aktieägare.