FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Ledning

Jonas Jegerborn, VD och koncernchef

Född 1972. VD för Generic Sweden AB och det helägda dotterbolaget Generic Mobile Systems Sweden AB sedan mars 2018. Jonas Jegerborn är civilekonom och har cirka 20 års erfarenhet från telekombranchen, företrädesvis från Telenor-koncernen och senast som CEO från Bredbandsbolaget.

 

 

Susanne Lundin, CFO

Född 1978. CFO sedan februari 2021. Susanne Lundin är civilekonom från Stockholms universitet och har tidigare erfarenhet som redovisningsekonom och CFO från fastighet- och tillverkande bolag, både som anställd och i egen regi.

 

 

Gustav Molander, Sales Director

Född 1979. Sales Director för Generic Mobile Systems Sweden AB sedan December 2018. Gustav Molander är utbildad jur. kand. och har ca 8 års internationell erfarenhet från telekombranchen. Senast kommer Gustav från en roll som Sales Director för Norden, Baltikum och Ryssland hos Netsize.

 

 

Magnus Rasmusson, CTO

Född 1976, CTO sedan december 2019. Magnus Rasmusson är högskoleingenjör och har cirka 20 års erfarenhet från telekombranschen och ett långt förflutet inom Generic i såväl kommersiella som tekniska roller.

 

 

Madelene Persson, Marknadschef

Född 1983. Marknadschef sedan 2019. Madelene Persson är beteendevetare med cirka 15 års erfarenheter från olika roller inom telekombranschen, bland annat som kundtjänstchef på Generic.