FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Finansiella rapporter

Generic  Sweden AB (publ) räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Bokslut och delårsrapporter upprättas enligt svensk lag och i enlighet med K3.

 

2024

Generic Delårsrapport jan-mars 2024

 

2023

Generic Bokslutskommuniké 2023

Generic Delårsrapport jan-mars 2023

Generic Delårsrapport jan-juni 2023

Generic Delårsrapport jan-sept 2023

Generic Årsredovisning 2023

 

2022

Generic Bokslutskommuniké 2022

Generic Delårsrapport jan-mars 2022

Generic Delårsrapport jan – juni 2022

Generic Delårsrapport jan – sept 2022

Generic årsredovisning 2022

 

2021

Generic bokslutskommuniké jan – dec 2021

Generic Delårsrapport jan-mars 2021

Generic Delårsrapport jan – juni 2021

Generic Delårsrapport jan – sept 2021

Generic årsredovisning 2021

 

2020

Generic bokslutskommuniké jan – dec 2020

Generic Delårsrapport jan-mars 2020

Generic Delårsrapport jan-juni 2020

Generic Delårsrapport jan-sept 2020

Generic årsredovisning 2020

 

2019

Generic bokslutskommuniké jan – dec 2019

Generic Delårsrapport jan – mars 2019

Generic Delårsrapport jan – juni 2019

Generic Delårsrapport 1 jan – 30 sept 2019

Generic årsredovisning 2019

 

2018

Generic bokslutskommuniké januari – december 2018

Generic delårsrapport jan – mars 2018

Generic delårsrapport jan – juni 2018

Generic delårsrapport jan – sept 2018

Generic årsredovisning 2018

 

2017

Generic bokslutskommuniké januari – december 2017

Generic delårsrapport jan – mars 2017

Generic delårsrapport jan – juni 2017

Generic delårsrapport jan – sept 2017

Generic årsredovisning 2017

 

2016

Generic bokslutskommuniké januari – december 2016

Generic delårsrapport jan – mars 2016

Generic delårsrapport jan – juni 2016

Generic delårsrapport jan – sept 2016

Generic årsredovisning 2016

 

2015

Generic bokslutskommuniké januari – december 2015

Generic delårsrapport jan – mars 2015

Generic delårsrapport jan – juni 2015

Generic delårsrapport jan – sept 2015

Generic årsredovisning 2015

 

2014

Generic bokslutskommuniké januari – december 2014

Generic delårsrapport jan – mars 2014

Generic delårsrapport jan – juni 2014

Generic delårsrapport jan – sept 2014

Generic årsredovisning 2014

 

2013

Generic bokslutskommuniké januari – december 2013

Generic delårsrapport jan – mars 2013

Generic delårsrapport jan – juni 2013

Generic delårsrapport jan – sept 2013

Generic årsredovisning 2013