FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Aktieägarförteckning

AKTIEÄGARFÖRTECKNING 2024-03-31 ANTAL AKTIE OCH RÖSTER ÄGARANDEL I PROCENT
Martin Gren gm bolag och familj 3 010 000 24,49%
Hans Krantz gm bolag 2 681 555 21,82%
John Löfström 903 000 7,35%
JCE Asset Management AB 754 679 6,14%
Enter Småbolagsfond 543 466 4,42%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 507 497 4,13%
State Street Bank and Trust Co 359 242 2,92%
Västsvenska Systembyggen AB 240 000 1,95%
Kjell Arvidsson 235 000 1,91%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 230 793 1,88%
Jonas Jegerborn 180 986 1,47%
JP Morgan Chase Bank N.A. 133 160 1,08%
Superbus 117 000 0,95%
Proprius Partners Micro Scandinavia 115 000 0,94%
Jan Jensen 94 000 0,76
Fen Lin 80 502 0,65%
Övriga aktieägare 2 223 140 18,09%Totalt 12 292 020 100%