DRIFTINFORMATION

Om arbeten och störningar i våra tjänster

Här kan du läsa om planerade avbrott i våra tjänster. Ibland händer det som inte får hända, nämligen att en tjänst drabbas av en störning. Du hittar alltid aktuell driftsinformation här.