TRANAS_ENERGI_340X214

”Minicallmeddelanden även som SMS och e-post ger en bättre helhetsbild.”

Tranås Energi startade 1911 när man med hjälp av vattnet i Tranås kvarn började producera el. Hundra år senare arbetar de fortfarande med vattenkraft, men också mycket mer. Varje dag levererar Tranås Energi el till 10 200 elnätskunder och säljer 100 procent förnybar el till 11 500 elhandelskunder runt om i Sverige. De värmer villor och företagsfastigheter med fjärrvärme och ger villor och företag tillgång till snabbt bredband, telefoni och tv via fibernätet.

Tranås Energi använder Minicall för att ta emot larm som skickas från ett fjärrkontrollsystem utanför kontorstid.
– Larmen går till driftledaren som har beredskap den veckan, berättar Sven Pålsgård, elkraftingenjör på Tranås Energi AB.
– Minicall fungerar väldigt bra, det är driftsäkert. Förra året började vi använda mervärdestjänsten Multisök som komplement till minicallmottagarna. Nu tar vi emot alla våra minicallmeddelanden även som e-post och SMS, säger Sven Pålsgård

5 driftledare har beredskap, en vecka åt gången. När de byter av loggar de in på www.generic.se för att administrera Multisök och styra SMS och e-post till den driftledare som tar över beredskapen.

Tranås Energi har en enklare variant av minicallmottagare så meddelandena blir lättare att läsa som SMS och e-post. Med tjänsten Multisök kan de i efterhand, när allt har lugnat ner sig, gå igenom de larm som sänts och se t.ex. i vilken ordning de har kommit, vilket är lätt att göra när de kommit in även som e-post. När larmen kommer till minicallmottagaren har driftledarna som rutin att bekräfta larmet och radera meddelandet.

Största fördelen med tjänsten Multisök, förutom den extra säkerhet det ger, är att Tranås Energi får en helhetsbild av sina larm. En annan positiv aspekt är att fler kan ta emot larmen än de som har Minicallmottagaren.

– Tjänsten är väl värd sina pengar, säger Sven Pålsgård.

Läs mer om Tranås Energi på www.tranasenergi.se

DELA MED DIG AV OSS!