Webb

“SwipeCare gör patienten delaktig med automatiserad kommunikation”

Strikersoft är ett innovativt företag inom IT och medtech som bland annat utvecklat SwipeCare, ett system som används för att hantera och samordna patienternas vårdprocesser, från diagnos och behandling till eftervård och uppföljning.

SwipeCare gör det möjligt för vårdgivare att digitalisera och automatisera sina processer. Det minskar administrationen, stöttar vårdpersonalen och gör patienterna delaktiga i sina egna vårdprocesser. SwipeCare används av alla de stora privata vårdgivarna i Sverige.

Vi tog ett snack med Sara Bern, Product Owner SwipeCare på Strikersoft.

Sara, vad använder ni Generics tjänster till?

– Generics tjänster används bland annat till att kalla patienter till besök i vården, inbjuda dem att själva boka besök, påminna om bokade tider, skicka frågeformulär och uppföljningsenkäter och informera om att det finns information att läsa i patientportalen.

 


Vilka specifika problem har vi löst för er?

– Vi har på ett säkert sätt automatiserat kommunikationsflöden genom att låta systemet skicka ut kallelser, påminnelser med mera per automatik.

– Vi är mycket nöjda med Generics SMS-tjänst som idag används av alla våra kunder i SwipeCare patientportal.

Har du något konkret exempel?

– För exempelvis Aleris Sömnapné är SwipeCare-lösningen central och har starkt bidragit till att kapa den kö av 8000 patienter med upp till 1,5 års väntetid, som de kunde ta över inom loppet av ett år. Utan Generic hade det inte gått!

Slutligen Sara, vad är det bästa med Generic?

– Vi är mycket nöjda med Generic som leverantör! Ni är snabba, responsiva och tillförlitliga. Nämnde jag trevliga också?

 

DELA MED DIG AV OSS!