SVENSKALEDAREGRUPPEN_340X214

“Täckningen på Minicall är bättre än för GSM.”

Svenska Ledargruppen hjälper organisationer att utveckla en trygg miljö. De är en helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Arbetet innefattar att förebygga problem, stödja i akuta skeden samt att minska konsekvenser av en händelse.

Via abonnemang ges stöd till organisationer i det förebyggande arbetet, åtgärder i ett akut läge och stöd i arbetet efter en oönskad händelse.

Svenska Ledargruppen har drygt 150 abonnemangskunder med mer än 30 000 medarbetare.

En del i deras erbjudande är krisstöd via egen krisledningscentral dygnet runt, en tjänst som säkerställer krisberedskap och ger råd och stöd, före, under och efter en oväntad hädelse. När en händelse blir för stor för den egna organisationen garanteras en professionell krisledning via telefon eller på plats. I de fall Svenska Ledargruppens krisledningscentral behöver larma en specialist så används Minicall ofta som kontaktväg.

-Vi använder Minicall främst för att täckningen på Minicall är bättre än för GSM, berättar Jonas Lundberg, VD för Svenska Ledargruppen.

-En annan fördel är att våra konsulter t.ex. under utbildningar kan slå av mobilen och ändå alltid vara tillgängliga. Vi har ett åtagande jämtemot våra kunder att vara tillgängliga, att förvalta och återkoppla fort. Vi har även viss inställelsetid som ska följas berättar Jonas Lundberg.

Hos Svenska Ledargruppen är Minicall en del i en större kedja för att alltid finnas tillgängliga.

-Samarbetet med Generic har fungerat väl. Tjänsten har alltid fungerat bra, så kontakt har mestadels skett då vi haft behov av att köpa fler, eller byta ut, mottagare. Vi har alltid fått hjälp när vi behövt det, säger Jonas Lundberg.

Jonas
Jonas Lundberg, VD, Svenska Ledargruppen

DELA MED DIG AV OSS!