KTH_Logotyp_RGB_2013

“Mycket hög tillförlitlighet är ett baskrav.”

Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar KTH studenter, forskare och fakultet från hela världen. På fem campus i Stockholmsregionen vistas över 18 000 heltidsstudenter, doktorander och heltidsanställda. KTH anlitar sedan många år Generic för meddelanden om larm och händelser.

Vi tog ett snack med Michael Granzell, Gruppchef Säkerhet på KTH.

Michael, vad använder KTH Generics tjänster till?

— Vår säkerhetsfunktion omfattar fysisk säkerhet med inriktning på inpassering, skalskydd, bevakning, systematiskt brandskyddsarbete, larm och säkerhetsprojektering men också en mängd olika säkerhetsrelaterade uppdrag, funktioner och information.

Med Generics tjänster förmedlas larm och händelser till larmcentral och bevakningsbolag för vidare hantering och åtgärd. Vi har även en tjänst för kontakt med universitets kris- och beredskapshantering.

Vilka problem löser tjänsterna för er?

— Såväl tjänsterna som tekniken har mycket hög tillförlitlighet och täckningsgrad. Vi använder idag både SMS och Minicall och kan lita på att meddelanden direkt når rätt personer.

Vilka mervärden medför Generics tjänster för er och era kunder?

— Tjänsterna är enkla och säkra att använda och ger oss en god uppföljning av ärenden.

Varför valde ni Generic som leverantör?

— Generic har tidigare levererat en liknande tjänst till KTH med gott resultat. Vi upplevde att ni kunde svara väl på våra ökade krav på täckning och säkerhet, därför föll det sig naturligt att fortsätta anlita er.

Vad var viktigt i val av leverantör?

— För oss är det viktigt med en leverantör som förstår kraven inom verksamhetsområdet säkerhet, kundgruppens behov och de krav som ställs utifrån syftet med tjänsten. Mycket hög tillförlitlighet är ett baskrav.

Till sist Michael, vad är det bästa med Generic?

— Ett starkt kundfokus, att ni är lyhörda för utveckling och enkla att ha med att göra.

 

DELA MED DIG AV OSS!