AlfaeCare-logo-CMYK-liggande-mellan

Kortare vårdköer med effektiva kommunikationstjänster

Alfa eCare levererar digitala system och verktyg för kommuner, regioner, enheter inom vård och omsorg samt klinikverksamheter. Strävan är att alltid, tillsammans med kunder, utveckla säkra och kostnadseffektiva lösningar som ger största möjliga värde till verksamheten, medarbetarna och individen. Det sker med hjälp av en rad verktyg som effektiviserar, automatiserar och skapar processflöden.

Alfa eCare grundades för över 20 år sedan med syftet att utforska teknikens och digitaliseringens möjligheter för att hjälpa verksamheter inom välfärdssektorn. Alfa eCare har ett flertal specialiserade produkter som verkar tillsammans för att skapa och leverera helhetslösningar till kunderna.

140 personer arbetar med att utveckla, sälja och förvalta Alfa eCares digitala system för den nordiska marknaden. Bland kunderna finns omkring 150 kommuner och många privata företag inom bland annat äldreomsorg, barnomsorg, individ- och familjeomsorg, LSS, tandvård, tandteknik, rehabilitering och psykologi.

Vi tog ett snack med Albert Winter, CEO på Alfa Group.

Albert, vad använder ni Generics tjänster till?

– Vi använder Generics SMS-tjänster till våra kunder för exempelvis bekräftelser av tidsbokningar och påminnelser om besökstider samt tvåfaktorsautentisering vid inloggning. Vissa använder även tjänsten för att snabbt boka in en annan patient vid ett återbud.

– Det är ett välkänt faktum att sena återbud och uteblivna besök kostar vården enorma summor, så det finns ett stort värde i att skicka påminnelser om bokade besök och att snabbt fylla avbokade tider. Det sparar tid och pengar och hjälper till att kapa vårdköer.

Har vi löst några fler problem för er?

– Vi har förbättrat kommunikationen mellan våra kunder och deras kunder på ett säkert och smidigt sätt. I vissa fall har vi ökat säkerheten, exempelvis genom tvåfaktorsautentisering vid inloggningar.

Varför valde ni Generic som leverantör?

– För vår kundbas är det väldigt viktigt med säkerhet, tillgänglighet och kontroll på hur och var data flödar. Datahanteringen är strikt reglerad genom flera lagar så valet föll på Generic av flera skäl. Ett av de mest uppenbara är en infrastruktur där all data hanteras i Sverige vilket ger ett stort mervärde inom säkerhet och i legala frågor. Dessutom får vi en imponerande snabb och effektiv service av Generic som alltid ser till att ha rätt resurser på rätt plats, till exempel vid olika implementeringar.

Slutligen, Albert, vad är det bästa med Generic?

– Stabila tjänster och en grym service. Vad mer kan man önska?

DELA MED DIG AV OSS!