Collabodoc5

“Vi har fått ett enhetligt API för alla våra applikationer och kunnat lägga utvecklingstid på vår kärnverksamhet.”

Collabodoc är ett bolag sprunget ur vårdens behov. Staffan Bjessmo, Leg. Läkare, VD och grundare av Collabodoc har arbetat både på universitetssjukhus, inom primärvården och som verksamhetschef på flera olika avdelningar 

— Överallt har jag mött ett stort engagemang att verkligen göra det bästa för patienterna. Men på senare tid har frustationen ökat. Krånglande IT-system, brist på läkartider, försämrad arbetsmiljö och missnöjda patienter är tyvärr en vardag på många håll inom vården. Jag bestämde mig för att göra något åt det, berättar Staffan.  

2016 lanserade Collabodoc sin första produkt, lättakuten, som hjälpt vårdgivare att ta hand om 700 000 fysiska patientbesök på ett smidigt och välkomnande sätt. Idag har Collabodoc en hel rad digitala lösningar för att underlätta både fysiska och digitala vårdmöten. Fokuset har alltid varit detsamma: Välkomna patienterna, främja goda patientmöten och erbjud enkla, smidiga digitala verktyg som är värdeskapande från dag 1. Så skapas modern vård med låga trösklar, delaktiga patienter och hållbar arbetsmiljö. 

Staffan, vad använder ni Generics tjänster till? 

— Vi använder Generics Message API för alla våra sms-utskick, för påminnelser till besök, för patientenkäter, bokningsbekräftelser, länkar till patientregistreringar och videobesök etc, och inte minst för att följa upp nöjdheten hos våra besökare.   

Vilka problem har tjänsterna löst hos er? 

— Vi har fått ett enhetligt API för alla våra applikationer och kunnat lägga utvecklingstid på vår kärnverksamhet istället för att utveckla egna lösningar för sms-utskick. Tjänsten har även varit väldigt robust och problemfri. Vi hanterar patientuppgifter åt våra kunder på den svenska marknaden så för oss är det också viktigt att ha en svensk leverantör med svensk lagring och hantering som erbjuder en säker kommunikation.  

Till sist Staffan, vad tycker du är det bästa med Generic? 

— Vårt samarbete med Generic har varit enkelt och problemfritt sedan starten 2019. Integrationen mot Message API:et var smidig och väldokumenterad, och de frågor som dök upp fick vi snabbt och bra svar på. Vi upplever att teamet på Generic är både kunnigt och trevligt, och att de har väldigt korta responstider.  

DELA MED DIG AV OSS!